Get Adobe Flash player
Go?cie
Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 
Go??bie Antybiotyki

Go??bie Pocztowe - Strona Hodowcw Go??bi

Witaj na nowym portalu, ktry powsta? dla ludzi takich jak Ty. ??czy nas wsplna pasja, czym s? go??bie pocztowe. Naszym zadaniem jest skupienie wszystkich hodowcw go??bi pocztowych. Znajdziesz tutaj liczne artyku?y, ktre mo?esz ocenia? i wypowiada? si? na ich temat w komentarzach. Przeczytasz o tym jak za?o?y? w?asn? hodowle. Dorad?my Ci, jaki wybra? go??bnik. Podziel si? z innymi swoim do?wiadczeniem umieszczaj?c w?asne artyku?y. Dodawaj og?oszenia i oferty dotycz?ce go??bi oraz ich mieszka?. U do?u strony znajdziesz najcz??ciej czytane oraz oceniane artyku?y, zach?camy do ich przeczytania. Zapraszamy rwnie? do odwiedzenia zak?adki forum. Znajdziesz tam ciekawe rozmowy w ktrych warto wzi?? udzia?.?ycz?mi?ego korzystania ze strony go??bie pocztowe, oraz sukcesw we w?asnej hodowli.


Leczenie go??bi antybiotykami

Ocena użytkowników: / 4
SłabyŚwietny 

Leczenie go??bi antybiotykami

Leki dla ptakw hodowlanych, g?wnie go??bi, s? coraz cz??ciej stosowane przez hodowcw zapobiegawczo nawet, gdy nie wszystkie go??bie rzeczywi?cie choruj?. Antybiotyki dla go??bi oraz inne medykamenty powinny by? stosowane tylko wtedy, gdy dany ptak naprawd? jest chory. Niezalecane jest rwnie? podawanie lekw wszystkim ptakom w go??bniku, gdy tylko jeden jest chory. Cz?sto nie ma zagro?enia dla pozosta?ych ptakw. Antybiotyki dla go??bi podawane zdrowym osobnikom zamiast zapobiega? dzia?aj? odwrotnie. Os?abiaj? zdrowe ptaki unicestwiaj?c dobr? flor? bakteryjn? ptaka. Dobrzy hodowcy i znawcy tematu podkre?laj?, ?e nale?y selekcjonowa? go??bie zdrowe, a leczy? tylko te chore. Chore osobniki nie powinny by? brane pod uwag? przy rozp?odzie. Tak? selekcj? warto rozpocz?? zimow? por?, gdy ptaki cz?sto choruj? i s? bardziej podatne na r?ne dolegliwo?ci. Nie nale?y podawa? ?adnemu ptakowi lekw, ani zi? i uwa?nie je obserwowa?. Wtedy wychwycimy ptaki najs?absze i chorowite. Mo?emy nawet odizolowa? chore ptaki i podawa? antybiotyki dla go??bi oraz zio?a. Antybiotykw dla go??bi jest na rynku ca?e mnstwo. S? dost?pne leki o szerokim spektrum lecz?ce wiele dolegliwo?ci lub te? antybiotyki na konkretne choroby. Je?li wiemy co dolega naszym ptakom warto poda? im dopasowane antybiotyki. Je?li jednak nie do ko?ca wiemy co im dolega lub doskwiera im kilka chorb to antybiotyki o szerokim spektrum b?d? idealne. Po zako?czonej kuracji, gdy antybiotyki dla go??bi zosta?y ju? odstawione warto podawa? ptakom preparaty zio?owe i ro?linne na wzmocnienie odporno?ci i flory bakteryjnej. Dzi?ki temu ptaki szybciej wrc? do pe?nego zdrowia, a ich uk?ad odporno?ciowy si? zregeneruje. Kuracje antybiotykowe u zwierz?t nale?y wi?c prowadzi? tak jak u ludzi. Je?li zbyt cz?sto b?dziemy serwowali go??biom leki to p?niej nie b?d? one tak skuteczne. Do tego nale?y doda? fakt, ?e antybiotyki b?d? dzia?a?y na zdrowe ptaki wr?cz przeciwnie. Przez to nie b?dzie mo?na odr?ni? ju? ptakw zdrowych od chorych. Antybiotyki podawane ca?emu go??bnikowi zaburz? prawdziwy obraz stanu zdrowia poszczeglnych osobnikw.

 

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
OdświeżAnkieta
Co nale?y zrobi? na stronie?
 
Losowa Grafika
lazurek.jpg