Get Adobe Flash player
Go?cie
Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 
Go??bie D?te

Go??bie Pocztowe - Strona Hodowcw Go??bi

Witaj na nowym portalu, ktry powsta? dla ludzi takich jak Ty. ??czy nas wsplna pasja, czym s? go??bie pocztowe. Naszym zadaniem jest skupienie wszystkich hodowcw go??bi pocztowych. Znajdziesz tutaj liczne artyku?y, ktre mo?esz ocenia? i wypowiada? si? na ich temat w komentarzach. Przeczytasz o tym jak za?o?y? w?asn? hodowle. Dorad?my Ci, jaki wybra? go??bnik. Podziel si? z innymi swoim do?wiadczeniem umieszczaj?c w?asne artyku?y. Dodawaj og?oszenia i oferty dotycz?ce go??bi oraz ich mieszka?. U do?u strony znajdziesz najcz??ciej czytane oraz oceniane artyku?y, zach?camy do ich przeczytania. Zapraszamy rwnie? do odwiedzenia zak?adki forum. Znajdziesz tam ciekawe rozmowy w ktrych warto wzi?? udzia?.?ycz?mi?ego korzystania ze strony go??bie pocztowe, oraz sukcesw we w?asnej hodowli.


Go??bie d?te

Ocena użytkowników: / 10
SłabyŚwietny 

gar?acz angielski\D?te - ptaki nale??ce do grupy czwartej klasyfikacji go??bi. Charakterystyczn? cech? tej rasy jest zdolno?? nadymania ''wola''. Znane s? one w Europie od roku 1600 poprzez najprawdopodobniej sprowadzenie ich z Azji. Do d?tych nale?? gar?acze oraz stawaki. Ich budowa cia?a jest do?? zr?nicowana, bowiem s? to rasy o d?ugich nogach. Ponad to o tu?owiu noszonym prawie pionowo. Wyst?puj? rwnie? rasy krtkonogie o tu?owiu noszonym poziomo. Wyst?puj? formy olbrzymie, jak i ma?e, drobne, kar?owate. Mog? posiada? czub oraz by? bez czuba. Jest to rodzaj gdzie go??bie s? g?adkonogie i ?apciate. Ich ubarwienie jest bardzo r?norodne. Je?eli chodzi o lot tych ptakw na og? s? to ptaki ''ci??ko lataj?ce''. Najwa?niejsz? rol? w nadymaniu szyi, bardzo charakterystycznej czynno?ci wykonywanej przez d?te, odgrywa przednia cz??? prze?yku. Aby uniemo?liwi? uciekanie powietrza go??b zaciska swj dzib oraz przyk?ada j?zyk do podniebienia. W ten sposb zamyka po??czenie jamy nosowej z tchawic?. Gdy jama ustna jest ju? zamkni?ta, dochodzi wtedy powietrze wydechowe, ktre ptak po?yka. Warto podkre?li? to, i? pojemno?? prze?yku d?tych jest pi?? razy wi?ksza ni? u go??bi pospolitych. M?ode gar?acze umiej?tno?? nadymania uzyskuj? w 3 miesi?cu ?ycia. Natomiast najwi?ksz? pojemno?? zatrzymywanego powietrza osi?gaj?, gdy s? ju? dojrza?e p?ciowo.

 

Komentarze 

 
+1 # Wojtek 2012-02-17 22:31
?lczny okaz wystawowy .
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
OdświeżAnkieta
Co nale?y zrobi? na stronie?
 
Losowa Grafika
mewka_gent.jpg