Get Adobe Flash player
Tematy pokrewne
Go?cie
Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości 
Go??bie Dla go??bi

Go??bie Pocztowe - Strona Hodowcw Go??bi

Witaj na nowym portalu, ktry powsta? dla ludzi takich jak Ty. ??czy nas wsplna pasja, czym s? go??bie pocztowe. Naszym zadaniem jest skupienie wszystkich hodowcw go??bi pocztowych. Znajdziesz tutaj liczne artyku?y, ktre mo?esz ocenia? i wypowiada? si? na ich temat w komentarzach. Przeczytasz o tym jak za?o?y? w?asn? hodowle. Dorad?my Ci, jaki wybra? go??bnik. Podziel si? z innymi swoim do?wiadczeniem umieszczaj?c w?asne artyku?y. Dodawaj og?oszenia i oferty dotycz?ce go??bi oraz ich mieszka?. U do?u strony znajdziesz najcz??ciej czytane oraz oceniane artyku?y, zach?camy do ich przeczytania. Zapraszamy rwnie? do odwiedzenia zak?adki forum. Znajdziesz tam ciekawe rozmowy w ktrych warto wzi?? udzia?.?ycz?mi?ego korzystania ze strony go??bie pocztowe, oraz sukcesw we w?asnej hodowli.


Dla go??bi

Ocena użytkowników: / 6
SłabyŚwietny 

Ka?dy do?wiadczony hodowca go??bi wie, ?e nieustanna obserwacja jest elementem koniecznym w hodowli tych szczeglnych ptakw. Dzi?ki niej w bardzo ?atwy i szybki sposb mo?na zauwa?y? problemy zdrowotne go??bia, z?e samopoczucie lub pierwsze objawy choroby. Znaj?c swojego ptaka, bez problemu jest si? w stanie zaobserwowa? niepokoj?ce znaki w jego zachowaniu i wygl?dzie zewn?trznym. W przypadku pojawienia si? jakichkolwiek oznak niedyspozycji ptaka, hodowcy si?gaj? po r?nego typu lekarstwa przynosz?ce go??biowi ulg? w blu i zwalczaj?ce chorob?. Jedni si?gaj? do domowych apteczek i tworz? w?asne preparaty dla go??bi, oparte na ekologicznych sk?adnikach. Maj? wtedy pewno??, ?e naturalny sposb walki z problemami zdrowotnymi ptaka nie przyniesie mu dodatkowych powik?a?. Inni hodowcy, rwnie? nie uciekaj?c od tego, co da?a nam natura, zakupuj? ju? gotowane zio?a dla go??bi. S? one rwnie? oparte na naturalnej produkcji, co zmniejsza prawdopodobie?stwo wyst?powania efektw ubocznych po ich przyj?ciu. Ich powszechno?? sprawi?a, ?e s? dost?pne w niemal ka?dym sklepie z artyku?ami dla go??bi. Bardziej odwa?ni hodowcy i zarazem bardziej zorientowani w lekach dla go??bi, si?gaj? po chemiczne sposoby ratowania ptaka od choroby. Stosuj? w tym celu r?nego rodzaju antybiotyki i szczepionki. Lecz w tej p?aszczy?nie leczniczej nale?y by? bardzo ostro?nym, bowiem coraz cz??ciej s?yszy si? o nieprzyswajalno?ci nadanego leku przez go??bia, o z?ej reakcji na za?yty antybiotyk lub pogorszeniu si? kondycji zdrowotnej go??bia po przyj?ciu szczepionki dla go??bi. Dajmy na to przyk?ad. Salmovir, czyli szczepionka dla go??bi przeciwko salmonellozie, zamiast leczy? podobno zabija. Do takich wnioskw doszli hodowcy z Ma?opolski zachodniej. Po podaniu tej szczepionki dla go??bi, ptaki masowo zacz??y umiera?. Pocz?tkowo opada?y z si?, przestawa?y pi? wod? i traci?y apetyt. Potem by?a ju? tylko szybka ?mier?. Tak, wi?c w podejmowaniu dzia?a? na rzecz chorego go??bia nale?y by? bardzo uwa?nym. Jedne specyfiki dla go??bi mog? okaza? si? strza?em w dziesi?tk? i na trwa?e uwolni? ptaka od dotychczasowych dolegliwo?ci, inne natomiast s? w stanie przynie?? wiele niepo??danych problemw.

 

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
OdświeżAnkieta
Co nale?y zrobi? na stronie?
 
Losowa Grafika
karmienie-ptakow.jpg