Get Adobe Flash player
Go?cie
Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości 
Go??bie Go??bie barwne

Go??bie Pocztowe - Strona Hodowcw Go??bi

Witaj na nowym portalu, ktry powsta? dla ludzi takich jak Ty. ??czy nas wsplna pasja, czym s? go??bie pocztowe. Naszym zadaniem jest skupienie wszystkich hodowcw go??bi pocztowych. Znajdziesz tutaj liczne artyku?y, ktre mo?esz ocenia? i wypowiada? si? na ich temat w komentarzach. Przeczytasz o tym jak za?o?y? w?asn? hodowle. Dorad?my Ci, jaki wybra? go??bnik. Podziel si? z innymi swoim do?wiadczeniem umieszczaj?c w?asne artyku?y. Dodawaj og?oszenia i oferty dotycz?ce go??bi oraz ich mieszka?. U do?u strony znajdziesz najcz??ciej czytane oraz oceniane artyku?y, zach?camy do ich przeczytania. Zapraszamy rwnie? do odwiedzenia zak?adki forum. Znajdziesz tam ciekawe rozmowy w ktrych warto wzi?? udzia?.?ycz?mi?ego korzystania ze strony go??bie pocztowe, oraz sukcesw we w?asnej hodowli.


Go??bie barwne

Ocena użytkowników: / 8
SłabyŚwietny 

Go??bie barwne to nazwa u?ywana w odniesieniu do wielu odmian tych uwielbianych przez wiele osb ptakw. Cech?, po ktrej w zasadzie mo?emy je rozpozna? s? w wi?kszo?ci barwne skrzyd?a, a ?ci?lej mwi?c kolorowe pira pokrywowe na skrzyd?ach. W zwi?zku z tym, i? bardzo wiele odmian mo?e by? zaklasyfikowane jako barwne, stworzono specjaln? grup?, ktra skupia wszelkie odmiany go??bi nale??ce do barwnych. Bardzo cz?sto barwne upierzenie obejmuje tak?e plamk? na czole, najcz??ciej w kolorze takim, jak barwy na skrzyd?ach. Istniej? tak?e takie odmiany ptakw, ktre prawie w ca?o?ci s? pokryte upierzeniem w kolorze innym ni? bia?y. W opiniach hodowcw go??bie odmian barwnych s? bardzo pi?knymi ptakami, przyci?gaj?cymi wzrok. S? one przewa?nie hodowane jako ptaki ozdobne, cz?sto tak?e ze wzgl?du na bardzo nietypowy wygl?d ich upierzenia. Ka?da rasa go??bi barwnych ma ?ci?le okre?lone wzorce, jakie powinien spe?nia? ptak, cz?sto obejmuje one tak?e takie szczeg?y, jak na przyk?ad ilo?? kolorowych pir na skrzyd?ach. Te wzorce bowiem stanowi? wytyczne w r?nego rodzaju konkursach i wystawach tych przepi?knych ptakw, i tylko okazy, ktre spe?niaj? takie kryteria, mog? by? dopuszczone do udzia?u w nich. Dlatego ka?dy hodowca stara si?, aby jego ptaki jak najlepiej odpowiada?y okre?lonym wzorcom. Bardzo wielu hodowcw ma swoje ulubione odmiany z gatunku barwnych go??bi, i najcz??ciej skupiaj? si? na hodowli jednej rasy. Dzi?ki temu mog? do?o?y? wszelkich stara?, aby wyhodowane przez nich ptaki by?y jak najbardziej idealne. Wzorce wszystkich ras, uznawanych przez hodowcw, bez problemu mo?emy znale?? na przyk?ad w Internecie, wraz z rysunkami oraz dok?adnymi zdj?ciami i opisami ka?dej rasy oraz terenami wyst?powania tych ptakw. Hodowcy go??bi zrzeszaj? si? w bardzo r?nych stowarzyszeniach i organizacjach, pomagaj?c sobie w hodowli ptakw, wymieniaj?c si? tak?e do?wiadczeniami i bardzo cennymi radami. Niekiedy takie organizacje zrzeszaj? hodowcw z niewielkiego terenu, jednak jest bardzo wiele takich, ktre swym zasi?giem obejmuj? ca?e kraje, powstaj? tak?e takie o mi?dzynarodowym zasi?gu. Najcz??ciej utrzymuj? si? one ze sk?adek cz?onkowskich. W mi?dzynarodowych klubach o wiele ?atwiej zdoby? informacje na przyk?ad o organizowanych w r?nych krajach mi?dzynarodowych wystawach, ich terminach i wymaganiach, jakie trzeba spe?ni?, aby wzi?? w nich udzia?.

 

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
OdświeżAnkieta
Co nale?y zrobi? na stronie?
 
Losowa Grafika
siatka-na-golebnik.jpg