Go??bnik s?upkowy (s?upowy, s?upacz)

Ocena użytkowników: / 10
SłabyŚwietny 

Ka?dy go??bnik s?upkowy wygl?da bardzo ?adnie i zapewnia bardzo efektywny wygl?d naszemu ogrodowi. Jednak zak?adanie go wi??e si? z wieloma wadami. Stosowanie go??bnik s?upkowytego rodzaju go??bnika nie jest praktyczne. Pierwsza oraz jedna z najwi?kszych wad stanowi utrudniony dost?p do go??bnika. Do budki na wysokich slupach nie mamy praktycznie dost?pu, co za tym idzie wyst?puj? k?opoty z wyczyszczeniem go. Utrudniony dost?p powoduje ograniczona kontrolne, co wi??e si? tez z chwytaniem ?wie?o wyl?gni?tych piskl?t. Ten rodzaj go??bnika posiada rwnie? swoje zalety, jedna z nich jest fakt, ze s?upacz jest ci??ko dost?pny dla ka?dego drapie?nika

Bardzo profesjonale go??bniki s? wykonane ze struganych desek, ktrych grubo?? wynosi od oko?o 1,8 cm do 2,4 cm. ?rednica budki to oko?o 1,5m. ?ciana boczna sk?ada si? z desek w kszta?cie wieloboku posiadaj?cych wyostrzony daszek. D?ugo?? desek wchodz?cych w sk?ad ?ciany bocznej mierz? oko?o 110cm. Wysoko?? wewn?trzna liczona od pod?ogi do samego szczytu stanowi w przybli?eniu nie cale 2m. Wyposarzenie takowego go??bnika to przeci?tnie 7 cel. Do cel powinny by? doprowadzone deseczki d?ugo?ci nieprzekraczaj?cej 15cm.Najczesciej jedne ze ?cian stanowi drzwi wej?ciowe. Pod?ogi zbudowane z desek implementowanych u?o?onych diagonalnie. Dobrym pomys?em jest docieplenie wn?trza go??bnika odpowiednio dobranym styropianem, natomiast dach pokry? wielowarstwowym wirem osikowym, zapewni to ciep?? i spokojn? zim? go??bi?.