Get Adobe Flash player
Go?cie
Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 
Go??bie Go??bnik

Go??bie Pocztowe - Strona Hodowcw Go??bi

Witaj na nowym portalu, ktry powsta? dla ludzi takich jak Ty. ??czy nas wsplna pasja, czym s? go??bie pocztowe. Naszym zadaniem jest skupienie wszystkich hodowcw go??bi pocztowych. Znajdziesz tutaj liczne artyku?y, ktre mo?esz ocenia? i wypowiada? si? na ich temat w komentarzach. Przeczytasz o tym jak za?o?y? w?asn? hodowle. Dorad?my Ci, jaki wybra? go??bnik. Podziel si? z innymi swoim do?wiadczeniem umieszczaj?c w?asne artyku?y. Dodawaj og?oszenia i oferty dotycz?ce go??bi oraz ich mieszka?. U do?u strony znajdziesz najcz??ciej czytane oraz oceniane artyku?y, zach?camy do ich przeczytania. Zapraszamy rwnie? do odwiedzenia zak?adki forum. Znajdziesz tam ciekawe rozmowy w ktrych warto wzi?? udzia?.?ycz?mi?ego korzystania ze strony go??bie pocztowe, oraz sukcesw we w?asnej hodowli.


Go??bnik

Ocena użytkowników: / 8
SłabyŚwietny 

Wi?kszo?ci z nas s?owo go??bnik niezmiennie kojarzy si? z miejscem, w ktrym hoduje si? go??bie. Jest to swoisty domek, w ktrym te pi?kne i tak uwielbiane przez niektrych ptaki mog? spokojnie mieszka?, gdzie maj? zapewnione miejsce do odpoczynku oraz do podawania karmy oraz wody. Jednak du?a liczba osb zapytana, z czym im si? to s?owo kojarzy, odpowie bez wahania, ?e ich zdaniem to hodowca go??bi. Wprawdzie wszelkie dost?pne s?owniki nieco inaczej definiuj? tak? osob?, jednak w j?zyku powszednim zwrot ten jest bardzo cz?sto u?ywany. Ostatnio przegl?daj?c Internet zauwa?y?am, ?e pod nazw? go??bnik kryje si? tak?e jeden z bardziej chyba znanych w?rd hodowcw portal hodowcw go??bi, na ktrych mog? oni wymieni? si? do?wiadczeniami i zdoby? wiele cennych i przydatnych informacji. Skupia? si? na temacie go??bnika jako budowli mo?emy zauwa?y?, ?e na przestrzeni ostatnich lat nast?pi? bardzo dynamiczny rozwj tej dziedziny, wzros?y wymagania klientw dotycz?ce wygl?du i wielko?ci go??bnikw. Okazuje si?, i? cz?sto na postawienie tego typu budowli musimy posiada? stosowne zezwolenia, gdy? takie s? wymogi prawa budowlanego. Najcz??ciej spotykanym jest go??bnik ogrodowy, ktry mo?e mie? bardzo r?ne wielko?ci, w zale?no?ci od wymaga? hodowcy oraz przede wszystkim od ilo?ci go??bi, ktre ma on zamiar trzyma?. Na jednego ptaka powinna bowiem przypada? okre?lon? ilo?? powierzchni, aby unikn?? zbyt du?ego t?oku, ktry dla tych ptakw bywa bardzo szkodliwy. Cz?sto funkcje, jakie ma posiada? go??bnik zale?ne s? od tego, jaka odmiana ptakw ma by? tam trzymana. Inne wymogi bowiem maj? go??bie pocztowe, a ca?kiem inne niektre odmiany go??bi ozdobnych. Aby mie? pewno??, ?e nasz go??bnik b?dzie jednocze?nie funkcjonalny i bezpieczny, najlepiej jego wykonanie zleci? fachowcom, ktrzy maj? w tym zakresie pewne do?wiadczenie. Mo?emy popyta? si? znajomych hodowcw o dane do firm, ktre u nich wykonywa?y takie budowle. Projektuj?c go??bnik powinni?my uwzgl?dni? fakt, o ile ptakw w przysz?o?ci planujemy powi?kszenie naszej hodowli. Dzi?ki temu unikniemy jego rozbudowy, gdy ilo?? ptakw oka?e si? zbyt du?a do istniej?cego budynku, co cz?sto bywa bardzo k?opotliwe. Dlatego lepiej od pocz?tku zbudowa? wi?kszy go??bnik, ni? potem go rozbudowywa?, bo cz?sto nawet koszty rozbudowy s? o wiele wy?sze, ni? pocz?tkowe zbudowanie wi?kszego obiektu.

 

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
OdświeżAnkieta
Co nale?y zrobi? na stronie?
 
Losowa Grafika
loty-golebi.jpg