Get Adobe Flash player
Go?cie
Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 
Go??bie Hodowcy go??bi

Go??bie Pocztowe - Strona Hodowcw Go??bi

Witaj na nowym portalu, ktry powsta? dla ludzi takich jak Ty. ??czy nas wsplna pasja, czym s? go??bie pocztowe. Naszym zadaniem jest skupienie wszystkich hodowcw go??bi pocztowych. Znajdziesz tutaj liczne artyku?y, ktre mo?esz ocenia? i wypowiada? si? na ich temat w komentarzach. Przeczytasz o tym jak za?o?y? w?asn? hodowle. Dorad?my Ci, jaki wybra? go??bnik. Podziel si? z innymi swoim do?wiadczeniem umieszczaj?c w?asne artyku?y. Dodawaj og?oszenia i oferty dotycz?ce go??bi oraz ich mieszka?. U do?u strony znajdziesz najcz??ciej czytane oraz oceniane artyku?y, zach?camy do ich przeczytania. Zapraszamy rwnie? do odwiedzenia zak?adki forum. Znajdziesz tam ciekawe rozmowy w ktrych warto wzi?? udzia?.?ycz?mi?ego korzystania ze strony go??bie pocztowe, oraz sukcesw we w?asnej hodowli.


Hodowcy go??bi

Ocena użytkowników: / 10
SłabyŚwietny 

W naszym kraju jest bardzo wiele osb, ktrych g?wnym zaj?ciem jest bardzo cz?sto hodowla go??bi. Chocia? wiele osb jest zdania, i? zaj?cie takie mo?na traktowa? jedynie jako hobby, to jednak s? w do?? du?ym b??dzie, gdy? okazuje si?, ?e bez problemu mo?na po??czy? hobby z prac? zawodow?. Na przyk?ad hodowla go??bi mi?snych mo?e stanowi? doskona?e ?rd?o utrzymania, gdy? mi?so tych ptakw jest coraz bardziej doceniane i jest na nie coraz wi?ksze zapotrzebowanie zarwno w naszym kraju, jak te? poza jego granicami. Najcz??ciej hodowcy go??bi zajmuj? si? hodowl? jednej, konkretnej odmiany go??bi, gdy? w zasadzie ka?da grupa i ka?da rasa go??bi ma nieco inne wymagania, je?eli chodzi o warunki bytowe, dlatego cz?sto bardzo ci??ko jest sprosta? wymaganiom wszystkich ras. Wi?kszo?? hodowcw zrzesza si? w r?nego rodzaju organizacjach i stowarzyszeniach, najbardziej znany w naszym kraju jest Polski Zwi?zek Hodowcw Go??bi. To w?a?nie te organizacje odpowiedzialne s? za organizacj? r?nego rodzaju wystaw czy aukcji ptakw. Dzi?ki temu hodowcy go??bi cz?sto maj? bardzo u?atwiony dost?p na przyk?ad od mi?dzynarodowych zawodw czy wystaw tych ptakw. Znaczna cz??? osb, ktre si? tym zajmuj? hoduje ptaki ozdobne, ktrych g?wn? cecha jest ich wygl?d. Rasy mi?sne s? w naszym kraju jeszcze do?? ma?o znane, jednak z ka?dym rokiem zdobywaj? sobie coraz wi?ksze uznanie. Wprawdzie ich hodowla nie przynosi tak wielkiego uznania jak hodowla go??bi ozdobnych, jednak tak?e sprawia bardzo du?o satysfakcji. Wiele osb bowiem ??czy hodowl? ptakw ozdobnych z hodowl? ptakw u?ytkowych, dzi?ki czemu mog? realizowa? swoje pasje oraz mie? ?rd?o utrzymania. Aby podj?? si? hodowli tych ptakw, trzeba posiada? o tym do?? du?? wiedz?, jednak zdoby? j? mo?na na wiele r?nych sposobw. Nawet w Internecie znajdziemy wiele kursw i poradnikw dla pocz?tkuj?cych go??biarzy, dzi?ki ktrym mog? oni zacz?? stawia? pierwsze kroki w tej materii. Wszystkim na pocz?tek polecana jest hodowla takich ras, ktre maj? najmniejsze wymagania odno?nie piel?gnacji, wymagania czy sposobu ?ywienia, aby nabra? niezb?dnego do?wiadczenia. W miar? nabywania do?wiadczenia mo?na zacz?? wprowadza? do hodowli nowe rasy, bardziej wymagaj?ce. Wybr ich zale?y wy??cznie od preferencji hodowcy i jego warunkw hodowlanych. Warto przed rozpocz?ciem hodowli zasi?gn?? porady bardziej do?wiadczonych hodowcw, ktre mog? by? dla pocz?tkuj?cych bardzo cenne.

 

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
OdświeżAnkieta
Co nale?y zrobi? na stronie?
 
Losowa Grafika
lazurek.jpg