Symbolika go??bia

Ocena użytkowników: / 26
SłabyŚwietny 

symbol go??biaSymbol go??bia oznacza bardzo wiele rzeczy. Tradycyjnie pojedynczy go??b, szczeglnie bia?y to pi?kny symbol pokoju i pojednania. Inni go??bia uwa?aj? za symbol wolno?ci. Z kolei dwa go??bie s? ju? symbolem mi?o?ci. Nie bez powodu mwi si?, ?e jakie? osoby gruchaj? do siebie jak dwa go??bki. Go??bie s? symbolem mi?o?ci, ale mog?yby rwnie? oznacza? wierno??. Te ptaki s? bardzo oddane swoim partnerom jak np. turkawki, ktre nawet po ?mierci go??bia-partnera nie szukaj? nowego, tylko jakby zdawa?y si? oczekiwa? na jego powrt. To bardzo interesuj?ce zwierz?ta. Wsp?czesne symbole go??bia to tylko wierzcho?ek gry lodowej.

W staro?ytnym Egipcie z go??biem uto?samiano niektrych bogw. W religii chrze?cija?skiej go??bie towarzysz? niektrym ?wi?tym, a go??bica jest symbolem Ducha ?w. Mo?na to odczyta? z niejednego opisu czy ujrze? na wielu ko?cielnych witra?ach lub obrazach. Obecnie cz?sto i ch?tnie wykorzystuje si? go??bie w?a?nie dla uatrakcyjnienia jaki? imprez, gdzie wypuszcza si? z klatek go??bie, jako w?a?nie symbol pokoju czy mi?o?ci.