Rozdajemy obr?czki z PZHGP za darmo!

Ocena użytkowników: / 16
SłabyŚwietny 

obr?czkiOd 14 maja do 30 czerwca, trwa akcja rozdawania darmowych obr?czek dla go??bi. Obr?czki mo?e otrzyma? ka?dy hodowca go??bi, ktry jest czytelnikiem strony Go??b.eu. Obr?czki s? z PZHGP wraz z kartami na rok 2011. Celem akcji jest rozdanie jak najwi?kszej ilo?ci obr?czek hodowc?, ktrzy zaanga?uj? si? na forum. Obr?czki wysy?ane s? hodowc? bez ?adnych dodatkowych op?at za przesy?k? itp.

Co zrobi?, aby zdoby? obr?czk??

Pierwszym warunkiem zdobycia obr?czki jest posiadanie konta na stronie go??b.eu, konto mo?na za?o?y? w ka?dej chwili, jest ono ca?kowicie bezp?atne.

Drugim warunkiem jest utworzenie 15 nowych tematu, lub napisanie 15 dowolnych postw naForum.Posty te musz? by? poprawne stylistycznie oraz gramatycznie. D?ugo?? postu musi przekracza? jedno zdanie. (Posty bezsensowne lub pisane jedne po drugim nie b?d? brane pod uwag?!) Po uko?czeniu skontaktuj si? z administratorem przez formularz kontaktowy. Pisz?c podanie o obr?czki podaj?c nick z forum, swj kontakt, oraz adres do wysy?ki.

Zamiast stworzenia 15 postw mo?na rwnie? napisa? jeden artyku? w dziale >>tutaj<<

Obr?czki otrzymaj? wszyscy, ktrzy spe?ni? powy?sze warunki.

Zach?camy do udzia?u!

Redakcja Go??b.eu

*Minimala ilo?? wysy?ki to 5 obr?czek.
**
Pytania kieruj na Forum