Get Adobe Flash player
Go?cie
Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości 
Go??bie Preparaty dla go??bi - Poradnik hodowcy go??bi

Go??bie Pocztowe - Strona Hodowcw Go??bi

Witaj na nowym portalu, ktry powsta? dla ludzi takich jak Ty. ??czy nas wsplna pasja, czym s? go??bie pocztowe. Naszym zadaniem jest skupienie wszystkich hodowcw go??bi pocztowych. Znajdziesz tutaj liczne artyku?y, ktre mo?esz ocenia? i wypowiada? si? na ich temat w komentarzach. Przeczytasz o tym jak za?o?y? w?asn? hodowle. Dorad?my Ci, jaki wybra? go??bnik. Podziel si? z innymi swoim do?wiadczeniem umieszczaj?c w?asne artyku?y. Dodawaj og?oszenia i oferty dotycz?ce go??bi oraz ich mieszka?. U do?u strony znajdziesz najcz??ciej czytane oraz oceniane artyku?y, zach?camy do ich przeczytania. Zapraszamy rwnie? do odwiedzenia zak?adki forum. Znajdziesz tam ciekawe rozmowy w ktrych warto wzi?? udzia?.?ycz?mi?ego korzystania ze strony go??bie pocztowe, oraz sukcesw we w?asnej hodowli.


Preparaty dla go??bi - Poradnik hodowcy go??bi

Ocena użytkowników: / 4
SłabyŚwietny 

preparaty higieniczne dla go??biHodowla go??bi zarwno pocztowych jak i ozdobnych to jak mawiaj? jej amatorzy, hobby na ca?e ?ycie. Niemal z roku na rok, przybywa mi?o?nikw tej w?a?nie osobliwej pasji. Swoj? fascynacj? tymi pi?knymi ptakami, t?umacz? przede wszystkim wieloletni? tradycj?, jaka panowa?a w ich rodzinach. Ka?dy hodowca czy to profesjonalista czy te? amator wie jednak, ?e przekazywana z pokolenia na pokolenie wiedza, serce oraz dba?o?? o wygod? i bezpiecze?stwo jego podopiecznych, to za ma?o. Do tego, aby hobby to naprawd? cieszy?o, potrzebna jest jeszcze odpowiednia troska o zdrowie, dobr? kondycj? i higien? ptakw. Wszystko to mo?na uzyska?, stosuj?c w?a?ciwie zbilansowan? diet? a tak?e podaj?c podopiecznym, specjalne preparaty dla go??bi. Rynek tego typu produktw, ma go??biarzom wiele do zaoferowania, dzi?ki czemu zarwno amator jak i do?wiadczony hodowca, znajdzie tak? mieszank?, ktra spe?ni wszelkie potrzeby jego podopiecznych.

Preparaty przeznaczone dla go??bi, mo?na podzieli? na kilka r?nych rodzajw. S? to preparaty: witaminowe, zio?owe oraz higieniczne. Ka?dy z nich, przeznaczony jest do innego celu. Poni?ej omwimy pokrtce omwimy, ka?d? z grup:

Preparaty witaminowe lub witaminowo mineralne to nic innego jak specjalne kompleksy witamin o r?nym przeznaczeniu. Oglnie mwi?c, ich dzia?anie polega na: wzmacnianiu organizmu go??bia, regeneracji ubytkw energetycznych, przyspieszaniu regeneracji organizmu po przebytych chorobach oraz wspomaganiu uk?adu odporno?ciowego. Preparaty te nie tylko wspomagaj? ogln? kondycj? ptakw. Ich dawkowanie zalecane jest rwnie? w czasie choroby. Kompletne zestawy witamin nale?y podawa? te? w czasie l?gowym. Niektre z preparatw zawieraj?ce kompleks witamin z grupy B, s? szczeglnie zalecane tym ptakom, ktre nara?one zosta?y na sytuacje stresowe takie jak transport, szczepienia, odchw m?odych oraz pierwsze loty.

preparaty zio?owe dla go??bi

Preparaty zio?owe s? to wyci?gi oraz kompozycje zi? i warzyw, ktre maj? za zadanie, zapewni? go??biom prawid?owy rozwj i wzrost. Szczeglnie polecane z tej grupy s? preparaty z dodatkiem czosnku, ktre pobudzaj? i chroni? jednocze?nie uk?ad oporno?ciowy ptakw. Warto rwnie? wspomaga? kondycj? swoich podopiecznych preparatami wielosk?adnikowymi, ktre podaje si? przez okr?g?y rok. Ma to istotne znaczenie dla uk?adu: wydalniczego, pokarmowego, krwiono?nego, oddechowego.

Preparaty higieniczne pomagaj? g?wnie w piel?gnacji pir i skry ptasiej, ale nie tylko. Niektre z nich u?atwiaj? rwnie? utrzymanie go??bnika w ca?kowitej czysto?ci. Wykonane z naturalnych sk?adnikw, nie szkodz? ptakom, dzi?ki czemu mo?na je stosowa? tak?e w ich obecno?ci.

Wymienione przez nas powy?ej grupy podstawowych preparatw dla go??bi, stan? si? skuteczne tylko wtedy, gdy b?d? stosowane zgodnie z zalecanym dawkowaniem. Je?li hodowca nie jest pewien danego preparatu, powinien wcze?niej skonsultowa? jego podawanie, z lekarzem weterynarii.

 

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
OdświeżAnkieta
Co nale?y zrobi? na stronie?
 
Losowa Grafika
golebie_mewki.jpg