Get Adobe Flash player
Go?cie
Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości 
Go??bie Wystawy go??bi

Go??bie Pocztowe - Strona Hodowcw Go??bi

Witaj na nowym portalu, ktry powsta? dla ludzi takich jak Ty. ??czy nas wsplna pasja, czym s? go??bie pocztowe. Naszym zadaniem jest skupienie wszystkich hodowcw go??bi pocztowych. Znajdziesz tutaj liczne artyku?y, ktre mo?esz ocenia? i wypowiada? si? na ich temat w komentarzach. Przeczytasz o tym jak za?o?y? w?asn? hodowle. Dorad?my Ci, jaki wybra? go??bnik. Podziel si? z innymi swoim do?wiadczeniem umieszczaj?c w?asne artyku?y. Dodawaj og?oszenia i oferty dotycz?ce go??bi oraz ich mieszka?. U do?u strony znajdziesz najcz??ciej czytane oraz oceniane artyku?y, zach?camy do ich przeczytania. Zapraszamy rwnie? do odwiedzenia zak?adki forum. Znajdziesz tam ciekawe rozmowy w ktrych warto wzi?? udzia?.?ycz?mi?ego korzystania ze strony go??bie pocztowe, oraz sukcesw we w?asnej hodowli.


Wystawy go??bi

Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

puchary zwyci?zcw wystawy go??bi

Ka?dy hodowca posiadaj?cy wyj?tkowe go??bie pragnie pokaza? go innym. To naturalny odruch posiadaczy ptakw o egzotycznych cechach, nietypowym usposobieniu czy te? o powszechnym wygl?dzie, ale osi?gnieciach na tle witalnym i wytrzyma?o?ciowych. G?wnie z tego wzgl?du organizowane s? wystawy go??bi, ale to tylko jedna z wielu przyczyn organizacji takich eventw. Wystawy s? wyj?tkow? okazj? do dokszta?cania si? w temacie hodowli dla pocz?tkuj?cych. Posiadacze niewielkiej ilo?ci go??bi i nie bardzo radz?cy sobie z opiek? nad nimi maj? mo?liwo?? porozmawiania z hodowcami z wieloletnim do?wiadczeniem na tej p?aszczy?nie. Osoby przyje?d?aj?ce na to typu wystawy s? otwarci na wszelkiego rodzaju rozmowy, doradztwo i pomoc ka?demu zainteresowanemu. To ?wietna okazja oby nauczy? si? czego? nowego i zebra? wszelkie porady, a tym samym udoskonali? swoj? hodowl?. Dla ma?o zorientowanych w gatunkach go??bi wystawy s? jedynym wyj?ciem w dokszta?ceniu si?. Zdecydowanie jest tu, na co popatrze?. Hodowcy prezentuj? rasy z ca?ego ?wiata.

Egzotyczne, o barwnym upierzeniu przyci?gaj? spojrzenia, a go??bie pocztowe o pi?knych sylwetkach wskazuj?cych na doskona?? lotno?? s? podziwiane. Takie pokazy s? rwnie? okazj? do poszerzenia swoich znajomo?ci, odnajdywania partnerw, a tak?e mi?ego sp?dzenia czasu realizuj?c swoje pasje i zainteresowania. Wbrew pozorom zainteresowanie wystawami go??bi jest ogromne i zapotrzebowanie na ich organizacj? coraz bardziej wzrasta. Wniosek nasuwa si? jeden, pokazy go??bi, skupienie hodowcw z r?nych rejonw, a nawet krajw, jest niezb?dnym elementem w ?yciu ka?dego hodowcy, bowiem niesie dla niego ogromne korzy?ci i realizacj? pasji.

 

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
OdświeżAnkieta
Co nale?y zrobi? na stronie?
 
Losowa Grafika
golebie_uformowane.jpg