Piel?gnacja go??bi

Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Go??bie pocztowe to nies?ychanie delikatne stworzenia. Mimo, ?e s? one przystosowane do ci??kich warunkw klimatycznych to wymagaj? ogromnie szczeg?owej i troskliwej opieki. Ich ma?e organizmy wydzielaj? dwa razy wi?cej enzymw odpowiedzialnych za ich potrzeby nabywania sk?adnikw od?ywczych. Okazuje si? wtedy, ?e zwyk?y pokarm nie wystarczy. Hodowcy stosuj? najr?niejsze preparaty dla go??bi. S? to najrozmaitsze mieszanki witamin i minera?w, ktre wspomagaj? odporno?? i wytrzyma?o?? g??bi. Niektre z nich wzmacniaj? tak?e ich si?? tak aby mog?y pracowa? jeszcze wydajniej. Go??bie s? jednak tylko zwierz?tami. Rwnie? i one zapadaj? na choroby, ktre cz?sto bardzo trudno wyleczy?. Na to tak?e znalaz?a si? rada. Szczepionki dla go??bi, bo o nich mowa s? w stanie wyleczy? ka?de, pozornie nawet najci??sze schorzenie. S? one do?? drogie ale przecie? nic nie jest zbyt drogie gdy w gr? wchodzi zdrowie a mo?e nawet ?ycie ukochanego zwierz?cia. Ka?da suma nie gra roli je?eli istnieje mo?liwo?? stracenia dobrego pracownika jakim staje si? go??b.