Get Adobe Flash player
Go?cie
Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 
Go??bie

Go??bie Pocztowe - Strona Hodowcw Go??bi

Witaj na nowym portalu, ktry powsta? dla ludzi takich jak Ty. ??czy nas wsplna pasja, czym s? go??bie pocztowe. Naszym zadaniem jest skupienie wszystkich hodowcw go??bi pocztowych. Znajdziesz tutaj liczne artyku?y, ktre mo?esz ocenia? i wypowiada? si? na ich temat w komentarzach. Przeczytasz o tym jak za?o?y? w?asn? hodowle. Dorad?my Ci, jaki wybra? go??bnik. Podziel si? z innymi swoim do?wiadczeniem umieszczaj?c w?asne artyku?y. Dodawaj og?oszenia i oferty dotycz?ce go??bi oraz ich mieszka?. U do?u strony znajdziesz najcz??ciej czytane oraz oceniane artyku?y, zach?camy do ich przeczytania. Zapraszamy rwnie? do odwiedzenia zak?adki forum. Znajdziesz tam ciekawe rozmowy w ktrych warto wzi?? udzia?.?ycz?mi?ego korzystania ze strony go??bie pocztowe, oraz sukcesw we w?asnej hodowli.


Zegary najlepszymi lokalizatorami Twoich go??bi

Ocena użytkowników: / 40
SłabyŚwietny 

Model jednego z zegarw dla go??bi, oznaczaj?cego si? du?? skuteczno?ci?

Hodowla go??bi w ostatnich latach staje si? coraz popularniejsza. Dla jednych jest ona tylko zwyk?ym hobby, a dla innych mo?e stanowi? nawet ?rd?o utrzymania. Aby czerpa? z niej zyski trzeba posiada? jednak odpowiedni? wiedz? o hodowanych ptakach i mie? specjalistyczny sprz?t, ktry obecnie staje si? niezb?dny w hodowlach, ktre profesjonalnie zajmuj? si? tymi ptakami. Takimi narz?dziami mog? by? np.: zegary elektroniczne i satelitarne.

Na pewno zastanawiacie si?, do czego mog? s?u?y? takie urz?dzenia. Ju? ?piesz? z wyja?nieniami. S? one przydatne podczas przeprowadzania lotw go??bi; zarwno treningowych, jak i konkursowych. Na pocz?tek musimy zaopatrzy? si? w zegar elektroniczny ESK. Jest to element konstatuj?cy. Zegar posiada dwa z??cza, do ktrych musimy przy??czy? przewody transmisyjne ??cz?ce go z innymi elementami systemu i urz?dzeniami zewn?trznymi. Za pomoc? tego narz?dzia zarejestrujemy czas przylotu go??bi przy udziale technologii RFID. Liczba ptakw, ktr? jednocze?nie mo?emy zapisa? w systemie jest zale?na od modelu zegara (najlepsze oferuj? a? do 1000 go??bi). Wprowadzenie ka?dego ptaka do bazy danych odbywa si? w bardzo prosty sposb. Na n?k? go??bia zak?ada si? specjaln? obr?czk?, ktra jest potem lokalizowana przez anten? znajduj?c? si? na zegarze. Dzi?ki temu b?dziemy mogli dowiedzie? si?, gdzie aktualnie jest nasz ulubieniec. Przy obr?czkowaniu mamy mo?liwo?? podzielenia naszych zwierz?t wed?ug

 

Piel?gnacja go??bi

Go??bie pocztowe to nies?ychanie delikatne stworzenia. Mimo, ?e s? one przystosowane do ci??kich warunkw klimatycznych to wymagaj? ogromnie szczeg?owej i troskliwej opieki. Ich ma?e organizmy wydzielaj? dwa razy wi?cej enzymw odpowiedzialnych za ich potrzeby nabywania sk?adnikw od?ywczych. Okazuje si? wtedy, ?e zwyk?y pokarm nie wystarczy. Hodowcy stosuj? najr?niejsze preparaty dla go??bi. S? to najrozmaitsze mieszanki witamin i minera?w, ktre wspomagaj? odporno?? i wytrzyma?o?? g??bi. Niektre z nich wzmacniaj? tak?e ich si?? tak aby mog?y pracowa? jeszcze wydajniej. Go??bie s? jednak tylko zwierz?tami. Rwnie? i one zapadaj? na choroby, ktre cz?sto bardzo trudno wyleczy?. Na to tak?e znalaz?a si? rada. Szczepionki dla go??bi, bo o nich mowa s? w stanie wyleczy? ka?de, pozornie nawet najci??sze schorzenie. S? one do?? drogie ale przecie? nic nie jest zbyt drogie gdy w gr? wchodzi zdrowie a mo?e nawet ?ycie ukochanego zwierz?cia. Ka?da suma nie gra roli je?eli istnieje mo?liwo?? stracenia dobrego pracownika jakim staje si? go??b.

 

Mistrz Hodowli - ju? dost?pny

Ocena użytkowników: / 39
SłabyŚwietny 

Z dniem dzisiejszym Go??b.eu zako?czy? prac? nad nowym programem do ewidencji go??bi pocztowych "Mistrz hodowli. Tym samym oznacza to, ?eprogram jest dost?pny do pobrania, ca?kowicie za darmo.Program ten jest o tyle istotny w prowadzeniu hodowli gdy? praca z nim umo?liwi szybkie i efektywne zarz?dzanie go??biami.

Jest jest bardzo prosty w obs?udze, bowiem dokonywanie w nim zabiegw odbywa si? za pomoc? jednego elementu z 7 aktywnych. S? to:

- spis hodowli

- rozp?d i rodowd

- informacje dla hodowcw

 


Ankieta
Co nale?y zrobi? na stronie?
 
Losowa Grafika
zegar-dla-golebi.jpg