Get Adobe Flash player
Go?cie
Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 
Go??bie

Go??bie Pocztowe - Strona Hodowcw Go??bi

Witaj na nowym portalu, ktry powsta? dla ludzi takich jak Ty. ??czy nas wsplna pasja, czym s? go??bie pocztowe. Naszym zadaniem jest skupienie wszystkich hodowcw go??bi pocztowych. Znajdziesz tutaj liczne artyku?y, ktre mo?esz ocenia? i wypowiada? si? na ich temat w komentarzach. Przeczytasz o tym jak za?o?y? w?asn? hodowle. Dorad?my Ci, jaki wybra? go??bnik. Podziel si? z innymi swoim do?wiadczeniem umieszczaj?c w?asne artyku?y. Dodawaj og?oszenia i oferty dotycz?ce go??bi oraz ich mieszka?. U do?u strony znajdziesz najcz??ciej czytane oraz oceniane artyku?y, zach?camy do ich przeczytania. Zapraszamy rwnie? do odwiedzenia zak?adki forum. Znajdziesz tam ciekawe rozmowy w ktrych warto wzi?? udzia?.?ycz?mi?ego korzystania ze strony go??bie pocztowe, oraz sukcesw we w?asnej hodowli.


Go??bie Allegro

Ocena użytkowników: / 13
SłabyŚwietny 

go??bie allegro

Platformy aukcyjne, s? w naszym kraju jednym z najbardziej popularnych sposobw realizowania zakupw. Na poszczeglnych serwisach znale?? mo?na niemal wszystko, ??cznie z ?ywymi zwierz?tami dost?pnymi do hodowli i piel?gnacji. Go??bie stanowi? du?y procent zwierz?t dost?pnych na allegro w ogle. Mo?na wi?c wysnu? wniosek, ?e takie po?rednictwo sprzeda?y jest ju? przez klientw sprawdzone i zaakceptowane. Zanim jednak dokonamy zakupu go??bia na tej czy innej aukcji powinni?my dok?adnie skontrolowa?, to jakie warunki sprzedawca do tej pory zapewnia? ptakom. Przede wszystkim unikajmy kupowania zwierz?t, ktrych cena jest znacznie zani?ona. Podejrzenie, ?e ptak mo?e okaza? si? chory lub nie sprawny sprawdzi si? w tym przypadku najcz??ciej. Starajmy si? wsp?pracowa? z u?ytkownikami o du?ej ilo?ci pozytywnych komentarzy, lub dotrze? nawet do poprzednich klientw i zapyta? ich o warunki w jakich zosta?a przeprowadzona transakcja. Dok?adnie okre?lmy te? warunki, na ktrych zwierz? zostanie nam dostarczone, najbardziej sprawdzon? metod? jest odbir osobisty.

 

Zako?czenie konkursu

Ocena użytkowników: / 14
SłabyŚwietny 

Dzisiaj zako?czyli?my konkurs na najpi?kniejsz? kolekcje zdj?? hodowcy go??bi.
Wszystkim uczestnikom dzi?kujemy za nades?anie zdj??.
Jury w sk?adnie ja oraz Dziara wytypowali?my nast?puj?ce miejsca oraz nagrody:

1. cichociemny - 10 obr?czek
2. CRIS3623 - 5 obr?czek
3. luki734 - 3 obr?czki
Laureat: go??b - wyr?nienie

Zwyci?zcw prosz? o kontakt poprzez zak?adk? "kontakt z administracja" w celu podania adresu do wysy?ki nagrd.
Serdecznie pozdrawiamy administracja Go??b.eu

 

Sklepy dla go??bi

Ocena użytkowników: / 34
SłabyŚwietny 

Sklepy dla go??biBardzo istotn? rol? w hodowli go??bi odgrywa ich piel?gnacja, codzienna oraz okresowa. Wszystko po to, aby zapewni? ptakom jak najlepsze warunki ?yciowe i tym samym przyczynia? si? do ich dobrej kondycji zdrowotnej. Niezb?dne w hodowli jest zapewnienie go??biom odpowiednich warunkw mieszkaniowych. Go??bnik, bowiem powinien posiada? odpowiedni sprz?t i wyposa?enie. Ponadto rwnie wa?na jest piel?gnacja zdrowotna, a wi?c zakup odpowiednich lekw i zi?. Niestety dost?p do artyku?w potrzebnych przy hodowli go??bi jest niekiedy utrudniony. Jedynie w wi?kszych miastach z ?atwo?ci? mo?na naby? potrzebne produkty, w mniejszych jest to jednak ograniczone. W takich przypadkach hodowcy z ma?ych miejscowo?ci, miasteczek i wsi mog? skorzysta? z internetowych sklepw dla go??bi.

 


Ankieta
Co nale?y zrobi? na stronie?
 
Losowa Grafika
golebie_pocztowe.jpg