Get Adobe Flash player
Go?cie
Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 
Go??bie

Go??bie Pocztowe - Strona Hodowcw Go??bi

Witaj na nowym portalu, ktry powsta? dla ludzi takich jak Ty. ??czy nas wsplna pasja, czym s? go??bie pocztowe. Naszym zadaniem jest skupienie wszystkich hodowcw go??bi pocztowych. Znajdziesz tutaj liczne artyku?y, ktre mo?esz ocenia? i wypowiada? si? na ich temat w komentarzach. Przeczytasz o tym jak za?o?y? w?asn? hodowle. Dorad?my Ci, jaki wybra? go??bnik. Podziel si? z innymi swoim do?wiadczeniem umieszczaj?c w?asne artyku?y. Dodawaj og?oszenia i oferty dotycz?ce go??bi oraz ich mieszka?. U do?u strony znajdziesz najcz??ciej czytane oraz oceniane artyku?y, zach?camy do ich przeczytania. Zapraszamy rwnie? do odwiedzenia zak?adki forum. Znajdziesz tam ciekawe rozmowy w ktrych warto wzi?? udzia?.?ycz?mi?ego korzystania ze strony go??bie pocztowe, oraz sukcesw we w?asnej hodowli.


Rozdajemy obr?czki z PZHGP za darmo!

Ocena użytkowników: / 16
SłabyŚwietny 

obr?czkiOd 14 maja do 30 czerwca, trwa akcja rozdawania darmowych obr?czek dla go??bi. Obr?czki mo?e otrzyma? ka?dy hodowca go??bi, ktry jest czytelnikiem strony Go??b.eu. Obr?czki s? z PZHGP wraz z kartami na rok 2011. Celem akcji jest rozdanie jak najwi?kszej ilo?ci obr?czek hodowc?, ktrzy zaanga?uj? si? na forum. Obr?czki wysy?ane s? hodowc? bez ?adnych dodatkowych op?at za przesy?k? itp.

Co zrobi?, aby zdoby? obr?czk??

Pierwszym warunkiem zdobycia obr?czki jest posiadanie konta na stronie go??b.eu, konto mo?na za?o?y? w ka?dej chwili, jest ono ca?kowicie bezp?atne.

 

Go??bie nie tylko dla przyjemno?ci

Ocena użytkowników: / 5
SłabyŚwietny 

Pan z go??biemChocia? najlepsi hodowcy nie hoduj? swoich go??bi dla zysku, ale dla przyjemno?ci i satysfakcji, to mo?na na tym zarobi?. Niektre rasy go??bi to bardzo drogie ptaki. Je?li zainwestowa? w tak? hodowl? troch? pieni?dzy, ale rwnie? czasu, wysi?ku i serca to mo?na uzyska? nowe m?ode i ?adne ptaki. Na ich odsprzeda?y da si? nie?le zarobi?. Jednak sama hodowla dla zysku nie zawsze b?dzie dobrze prosperowa?a. Przy odsprzeda?y licz? si? wszystkie szczeg?y, elementy i cechy. Ptak powinien mie? udokumentowan? przesz?o??, nawet mie? swoje drzewo genealogiczne. Bardzo dobrze, je?eli rodzice ptaka odnosili sukcesy na wystawach go??bi czy w innych zawodach. Jak to w handlu liczy si? rwnie? dobre zaprezentowanie produktu.

 

Tragedia z go??biami w tle

Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 

Min??ycztery lata od tragedii w Katowicach. Przytoczmy ten dzie?.
hala MTK w katowicachJest koniec stycznia 2006 roku. Zimna, zimowa aura sprawi?a, ?e na ulicach le?y spora warstwa ?niegu. Temperatura nie jest bardzo niska, ale oscyluje w okolicach poni?ej 0. Do Katowic zje?d?aj? si? hodowcy przywo??c swoje najlepsze go??bie pocztowe. Odbywaj?ca si? w dniu 28 stycznia 2006 roku mi?dzynarodowa wystawa go??bi pocztowych w hali MTK w Katowicach mia?a by? udan? imprez? dla hodowcw go??bi, pasjonatw i po prostu dla ciekawskich. Niestety splot trzech czynnikw da? tragiczny efekt.Po godzinie 17 dosz?o do zawalenia si? cz??ci hali.

 


Ankieta
Co nale?y zrobi? na stronie?
 
Losowa Grafika
golebie_brodawczaki.jpg