Get Adobe Flash player
Go?cie
Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości 
Go??bie

Go??bie Pocztowe - Strona Hodowcw Go??bi

Witaj na nowym portalu, ktry powsta? dla ludzi takich jak Ty. ??czy nas wsplna pasja, czym s? go??bie pocztowe. Naszym zadaniem jest skupienie wszystkich hodowcw go??bi pocztowych. Znajdziesz tutaj liczne artyku?y, ktre mo?esz ocenia? i wypowiada? si? na ich temat w komentarzach. Przeczytasz o tym jak za?o?y? w?asn? hodowle. Dorad?my Ci, jaki wybra? go??bnik. Podziel si? z innymi swoim do?wiadczeniem umieszczaj?c w?asne artyku?y. Dodawaj og?oszenia i oferty dotycz?ce go??bi oraz ich mieszka?. U do?u strony znajdziesz najcz??ciej czytane oraz oceniane artyku?y, zach?camy do ich przeczytania. Zapraszamy rwnie? do odwiedzenia zak?adki forum. Znajdziesz tam ciekawe rozmowy w ktrych warto wzi?? udzia?.?ycz?mi?ego korzystania ze strony go??bie pocztowe, oraz sukcesw we w?asnej hodowli.


Kradzie?e go??bi pocztowych

Ocena użytkowników: / 13
SłabyŚwietny 

z?odziej go??biAspektw, ktre ?wiadcz? o wielkiej warto?ci go??bi jest bardzo du?o. Jednym z nich jest wygl?d. Oryginalne go??bie posiadaj?ce nietypowe upierzenie i barw? staj? si? powodem do prezentacji przez hodowc? na wy?sz? skal?, np. na wystawach r?nego typu. Bardzo cz?sto hodowcy posiadaj?c oryginalnego go??bia chwal? si? nim nie tylko w?rd zaufanych osb, ale tak?e w?rd przypadkowych, np. spotkaj?c dalekiego s?siada czy koleg? kolegi. Takie podej?cie niesie ze sob? du?e ryzyko utraty go??bia. Widok pi?knego osobnika kusi przyw?aszczeniem go sobie przez obcego lub zarobieniem na nim fortuny. Dlatego te?, gdy posiada si? warto?ciowe ptaki nie nale?y si? chwali? nim ka?dej napotkanej osobie. Znanych jest wiele przypadkw, w ktrych to kolega koledze kradnie warto?ciowego go??bia. Pomijaj?c ostro?no?? w pokazywaniu ptaka innym, nale?y w g?wnej mierze pami?ta? o dobrym zabezpieczeniu go??bnika, zarwno w dzie? jak i w nocy. Najnowocze?niejsze go??bniki posiadaj? nawet r?nego typu alarmy i blokady.

 

To ju? 6 lat...

28 stycznia 2006 roku odby?a si? mi?dzynarodowa wystawa go??bi pocztowych w hali MTK w Katowicach, ktra w pocz?tkowych zamiarach mia?a by? udan? i niezapomniana imprez? dla hodowcw go??bi z Polski i zagranicy. Zimowa aura, bardzo trudne warunki pogodowe i inne czynniki sprawi?y, ?e pi?kna wizja zako?czy?a si? narodow? tragedi?. Dzi? obchodzimy 6 rocznice utraty ?ycia wielu pasjonatw go??bi przez zawalenie si? pot??nej hali. Wspomnijmy ten dzie? razem

 

Preparaty dla go??bi - Poradnik hodowcy go??bi

Ocena użytkowników: / 4
SłabyŚwietny 

preparaty higieniczne dla go??biHodowla go??bi zarwno pocztowych jak i ozdobnych to jak mawiaj? jej amatorzy, hobby na ca?e ?ycie. Niemal z roku na rok, przybywa mi?o?nikw tej w?a?nie osobliwej pasji. Swoj? fascynacj? tymi pi?knymi ptakami, t?umacz? przede wszystkim wieloletni? tradycj?, jaka panowa?a w ich rodzinach. Ka?dy hodowca czy to profesjonalista czy te? amator wie jednak, ?e przekazywana z pokolenia na pokolenie wiedza, serce oraz dba?o?? o wygod? i bezpiecze?stwo jego podopiecznych, to za ma?o. Do tego, aby hobby to naprawd? cieszy?o, potrzebna jest jeszcze odpowiednia troska o zdrowie, dobr? kondycj? i higien? ptakw. Wszystko to mo?na uzyska?, stosuj?c w?a?ciwie zbilansowan? diet? a tak?e podaj?c podopiecznym, specjalne preparaty dla go??bi. Rynek tego typu produktw, ma go??biarzom wiele do zaoferowania, dzi?ki czemu zarwno amator jak i do?wiadczony hodowca, znajdzie tak? mieszank?, ktra spe?ni wszelkie potrzeby jego podopiecznych.

 


Ankieta
Co nale?y zrobi? na stronie?
 
Losowa Grafika
golebnik_budkowy.jpg