Get Adobe Flash player
Go?cie
Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 
Go??bie

Go??bie Pocztowe - Strona Hodowcw Go??bi

Witaj na nowym portalu, ktry powsta? dla ludzi takich jak Ty. ??czy nas wsplna pasja, czym s? go??bie pocztowe. Naszym zadaniem jest skupienie wszystkich hodowcw go??bi pocztowych. Znajdziesz tutaj liczne artyku?y, ktre mo?esz ocenia? i wypowiada? si? na ich temat w komentarzach. Przeczytasz o tym jak za?o?y? w?asn? hodowle. Dorad?my Ci, jaki wybra? go??bnik. Podziel si? z innymi swoim do?wiadczeniem umieszczaj?c w?asne artyku?y. Dodawaj og?oszenia i oferty dotycz?ce go??bi oraz ich mieszka?. U do?u strony znajdziesz najcz??ciej czytane oraz oceniane artyku?y, zach?camy do ich przeczytania. Zapraszamy rwnie? do odwiedzenia zak?adki forum. Znajdziesz tam ciekawe rozmowy w ktrych warto wzi?? udzia?.?ycz?mi?ego korzystania ze strony go??bie pocztowe, oraz sukcesw we w?asnej hodowli.


Weso?ych ?wi?t

Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Weso?ych ?wi?t

Drodzy U?ytkownicy!

Zokazji nadchodz?cych ?wi?t Narodzenia Pa?skiego ?yczymy du?o zdrowia, nieustaj?cej rado?ci oraz cudownej atmosfery przy wigilijnym stole. Niech noc Narodzenia Zbawiciela b?dzie czasem g??bokiej nadziei, mi?o?ci, wiary w lepsze jutro oraz wzrusze? i zadumy nad tym co nieprzemijalne. W Nowym 2012 Roku ?yczymy samych sukcesw, zrealizowanych planw, sprzyjaj?cych okoliczno?ci oraz pogody ducha na ka?dy jego dzie?.

Przy tej okazji pragniemy rwnie? serdecznie podzi?kowa? za korzystanie z serwisu Go??b.eu. W nadchodz?cym roku nie zamierzamy zwalnia? tempa naszej pracy. Wci?? pracujemy nad tym, aby rozwija? stron? na Wasze potrzemy Drodzy U?ytkownicy. Pragniemy sprawia?, ?eby strona by?a jeszcze bardziej nowoczesna i dopasowana do Waszych potrzeb!

 

Szczepionki dla go??bi

Ocena użytkowników: / 22
SłabyŚwietny 

szczepienie go??biW?rd hodowcw panuj? r?ne opinie na temat szczepienia go??bi pocztowych i ozdobnych, co wynika g?wnie z ich do?wiadcze?, a czasami eksperymentowania z lekami. Przy wyborze odpowiednich szczepionek nale?y si? kierowa? jednak zaleceniami specjalistw. Weterynarze zalecaj? podawanie przed szczepieniami preparatw witaminowych i o dzia?aniu stymuluj?cym odporno?? go??bi, te ostatnie rwnie? po szczepieniu mo?na przez jaki? czas podawa?, by wzmocni? uk?ad immunologiczny. Najwa?niejsze jednak, to mie? pewno??, ?e szczepione go??bie s? zdrowe.

Jedn? z bardziej popularnych szczepionek, ktrych celem jest czynne uodpornienie m?odych i doros?ych okazw go??bi przed zaka?eniem jest COLINAK NH. Szczepionka chroni przed paramyxowiroz? ptakw, uwa?an? za powd pomoru drobiu, a tak?e herpeswirusem go??bi. Szczep podaje si? podskrnie jako zastrzyk w fa?d pachwinowy, tak?e w kark lub doln? cz??? szyi. Zaka?one osobniki nie mog? otrzymywa? szczepionki.

 

Miski l?gowe

Ocena użytkowników: / 20
SłabyŚwietny 

Aby hodowla go??bi mog?a przebiega? prawid?owo, wa?nym jest stworzenie jak najlepszych warunkw chowu. W go??bnikach powinny znale?? si? odpowiednio dobrane miski l?gowe. R?ni? si? one mi?dzy osob? przede wszystkim rodzajem tworzywa. Wykonuje si? je z rozmaitych materia?w, na przyk?ad z gipsu.

Miska l?gowa

Miski gipsowe s? mi?kkie i ciep?e, jednak?e s? wyj?tkowo szybko niszczone przez ptactwo bez trudu rozbijaj? je dziobem. Wyj?tkowo odporne s? natomiast miski zrobionych z tworzywa czy tych ceramicznych. Najwa?niejsze jest jednak to, aby miski l?gowe dla go??bi by?y wygodne dla ptakw, dobrze si? im w nich siedzia?o i znosi?o jajka, dzi?ki temu zapewnimy sobie systematyczne wykluwanie si? ptactwa. Ciekawym produktem s? rwnie? miski wykonane z mocnego papieru. ?wietnie wch?aniaj? wilgo?. Mog? by? rwnie? stosowane jako wk?ad do misek ceramicznych, co ch?tnie czyni? hodowcy. Wielu z nich traktuje te miski jako produkty jednorazowe. Bardzo wygodne s? te? wk?adki z w?kna do misek l?gowych. Zapewniaj? ptakom wygod?: s?ciep?e i mi?e w dotyku. Ekologiczne i naturalne s? drewniane miski l?gowe. To produkty trwa?e i solidne. Doskonale utrzymuj? ciep?o. Podczas doboru mo?na si?, wi?c kierowa? r?nymi kryteriami. Istotna jest rwnie? wielko?? hodowanych ptakw.

 


Ankieta
Co nale?y zrobi? na stronie?
 
Losowa Grafika
karmienie_golebi.jpg