Mistrz Hodowli - ju? dost?pny

Ocena użytkowników: / 39
SłabyŚwietny 

Z dniem dzisiejszym Go??b.eu zako?czy? prac? nad nowym programem do ewidencji go??bi pocztowych "Mistrz hodowli. Tym samym oznacza to, ?eprogram jest dost?pny do pobrania, ca?kowicie za darmo.Program ten jest o tyle istotny w prowadzeniu hodowli gdy? praca z nim umo?liwi szybkie i efektywne zarz?dzanie go??biami.

Jest jest bardzo prosty w obs?udze, bowiem dokonywanie w nim zabiegw odbywa si? za pomoc? jednego elementu z 7 aktywnych. S? to:

- spis hodowli

- rozp?d i rodowd

- informacje dla hodowcw

- terminarz

- notatnik hodowcy

- kontakt

- statystyki

Program jest znacznie uproszczony, co by?o zabiegiem celowym, po to, aby obs?uga jego funkcji by?a szybka i ?atwa dla ka?dego. Dodanie go??bia b?d? prowadzenie notatek w pami?ci progamu nie sprawi wi?kszych trudno?ci. Poza tymi, program oferuje wi?cej mo?liwo?ci, bardziej szczeg?owych. Nale?? do nich miedzy innymi:

- zarz?dzanie hodowla

- dodawanie/usuwanie go??bi

- przypisywanie rodzicw

- tworzenie rodowodw

- wydruk dokumentw

- prowadzenie statystyk

- mo?liwo?? tworzenia notatek

- prowadzenie kalendarza hodowcy

- oraz wiele innych.

Program mo?esz pobra? >>TUTAJ<<

Zapraszamy do obejrzenia wideoprezentacji.