Get Adobe Flash player
Go?cie
Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 

Go??bie Pocztowe - Strona Hodowcw Go??bi

Witaj na nowym portalu, ktry powsta? dla ludzi takich jak Ty. ??czy nas wsplna pasja, czym s? go??bie pocztowe. Naszym zadaniem jest skupienie wszystkich hodowcw go??bi pocztowych. Znajdziesz tutaj liczne artyku?y, ktre mo?esz ocenia? i wypowiada? si? na ich temat w komentarzach. Przeczytasz o tym jak za?o?y? w?asn? hodowle. Dorad?my Ci, jaki wybra? go??bnik. Podziel si? z innymi swoim do?wiadczeniem umieszczaj?c w?asne artyku?y. Dodawaj og?oszenia i oferty dotycz?ce go??bi oraz ich mieszka?. U do?u strony znajdziesz najcz??ciej czytane oraz oceniane artyku?y, zach?camy do ich przeczytania. Zapraszamy rwnie? do odwiedzenia zak?adki forum. Znajdziesz tam ciekawe rozmowy w ktrych warto wzi?? udzia?.?ycz?mi?ego korzystania ze strony go??bie pocztowe, oraz sukcesw we w?asnej hodowli.


Mieszanki dla go??bi

Ocena użytkowników: / 7
SłabyŚwietny 

Czarna mieszanka dla go??biDost?pne na rynku mieszanki dla go??bi stanowi? zbilansowany pokarm zapewniaj?cy minimum sk?adnikw od?ywczych, jakie powinny by? dostarczone ka?demu go??biowi. Dobrej jako?ci mieszanki powinny zawiera? niewielk? ilo?? kukurydzy oraz du?? zawarto?? groszku suszonego, bez owadw, robakw, ?limakw itp. Przy podawaniu mieszanki nale?y wzi?? pod uwag? kilka wa?nych czynnikw, jak to czy s? to go??bie ?yj?ce w zamkni?ciu, czy wolno lataj?ce, czy jest lato, czy zima, jakie panuj? warunki bytowe, przestrzenne w go??bniku, czy go??bie s? w okresie l?gowym oraz to jaka jest rasa, wiek i gabaryty go??bi i ich aktywno??. Uwzgl?dniaj?c te czynniki i podaj?c odpowiednio dobran? mieszank? w ilo?ciach przypadaj?cych od 30 do 45g dziennie na go??bia. Oczywi?cie mieszank? nale?y wzbogaca? tart? marchwi?, oraz siekanymi burakami i wilgotn? pasz?. Dla w?a?ciwej kondycji i zdrowia go??bi istotny jest tak?e dost?p do witamin i sk?adnikw mineralnych, ktrymi zw?aszcza w okresach mrozw uzupe?nia si? mieszanki suchej karmy ziarna i nasion. Oprcz mieszanek go??biom zaleca si? podawanie grudek wysuszonej gliny z dodatkami mineralnymi zawieraj?cymi przede wszystkim wapno, najcz??ciej w postaci glinianego ko?ocza samodzielnej produkcji.

Mieszanka dla go??bi

Mieszanki dla go??bi to nie tylko gotowa pasza ale tak?e mieszanki wykonywane przez samych hodowcw jak wspomniany gliniany ko?ocz. To hodowca najlepiej wie co i w jakiej ilo?? potrzeba hodowli go??bi. W tej kwestii nale?y by? mimo poradnikw i zalece? weterynaryjnych elastycznym. Mieszanki sprzedawane w wyspecjalizowanych sklepach to zaledwie baza dla prawid?owego i zdrowego wy?ywienia go??bi. Owszem wyst?puj? wyspecjalizowane mieszanki poza uniwersalnymi, ca?orocznymi, jednak go??bie powinny spo?ywa? tak?e mokre posi?ki, ktre wymagaj? przygotowania ze ?wie?ych warzyw. Przede wszystkim przy stosowaniu mieszanek wa?na jest du?a ilo?? wody jak? powinien go??b spo?y?, woda powinna by? zawsze czysta i ?wie?a, zmieniana latem nawet dwa do trzech razy dziennie, zim? za? podgrzewana. To wszystko wp?ywa na ca?okszta?t po?ywienia go??bi. Dodatkowo trzeba mie? na uwadze r?nice w po?ywieniu dla go??bi lotnych, pocztowych, rasowych i tych, ktre ?yj? w warunkach zamkni?tych, przydomowych go??bnikach, czy te? wolno lataj?cych.

 

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
OdświeżAnkieta
Co nale?y zrobi? na stronie?
 
Losowa Grafika
golebnik_komorowy1.jpg