Get Adobe Flash player
Go?cie
Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości 
Go??bie Ornitoza

Go??bie Pocztowe - Strona Hodowcw Go??bi

Witaj na nowym portalu, ktry powsta? dla ludzi takich jak Ty. ??czy nas wsplna pasja, czym s? go??bie pocztowe. Naszym zadaniem jest skupienie wszystkich hodowcw go??bi pocztowych. Znajdziesz tutaj liczne artyku?y, ktre mo?esz ocenia? i wypowiada? si? na ich temat w komentarzach. Przeczytasz o tym jak za?o?y? w?asn? hodowle. Dorad?my Ci, jaki wybra? go??bnik. Podziel si? z innymi swoim do?wiadczeniem umieszczaj?c w?asne artyku?y. Dodawaj og?oszenia i oferty dotycz?ce go??bi oraz ich mieszka?. U do?u strony znajdziesz najcz??ciej czytane oraz oceniane artyku?y, zach?camy do ich przeczytania. Zapraszamy rwnie? do odwiedzenia zak?adki forum. Znajdziesz tam ciekawe rozmowy w ktrych warto wzi?? udzia?.?ycz?mi?ego korzystania ze strony go??bie pocztowe, oraz sukcesw we w?asnej hodowli.


Ornitoza

Ocena użytkowników: / 5
SłabyŚwietny 

Ornitoza (papu?ica)

Charakterystyka choroby:
Jest to choroba powodowana chlamydi?. Zdrowe osobniki zara?aj? si? ni? od pozosta?ych. Niekiedy do zara?enia dochodzi przy wodopoju, lub miejscu karmienia. Choroba ta jest niebezpieczna dla m?odych. Ma?e go??bie bardzo szybko si? ni? zaka?aj?, gdy choruje jeden osobnik, w nied?ugim czasie epidemia wyst?puje w ca?ym go??bniku. Chorob? t? ?agodnie przechodz? doros?e. Praktycznie nie wykazuj? objaw.

Objawy choroby i jej przebieg:
Osobniki cierpi?ce na to schorzenie, posiadaj wstr?t przed ?wiat?em. Spowodowane jest to tym, ze w pocz?tkowym stadium tej choroby wyst?puje zapalenie spojwek. Go??bie wtedy pocieraj? skrzyd?ami oczy. Cz?sto si? zdarza, ze choroba przerzuca si? na uk?ad oddechowy, czego skutkiem jest katar. Katar powoduje zatkanie, nosa, wwczas go??bi? znaczenie trudniej si? oddycha. Doros?e osobniki przechodz? chorob? bardzo lekko. Najcz??ciej leczenie ich nie wymaga interwencji hodowcy. Nale?y pami?ta?, aby go??bie w tym czasie nie lotowa?y, poniewa? s? bardzo os?abione. Go??bia chorego na ornitoz? mo?na rozpozna? po matowym upierzeniu. Spada ich uk?ad odporno?ciowy, wiec s? podatne na inne choroby. Zbyt d?ugie chorowanie mo?e spowodowa? odt?uszczenie w?troby lub wad? serca.

Sposoby leczenia:
Stosowa? ?rodek Ornifox, ktry ??czy si? razem z karm? lub wod?, przez czas mniej wi?cej 5 dni. Aby zapobiec chorobie mo?na stosowa? ten ?rodek przez okres 2 dni. Zaleca si? wzbogaci? diet? go??bia o dodatkow? porcje witamin i minera?w.

 

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
OdświeżAnkieta
Co nale?y zrobi? na stronie?
 
Losowa Grafika
zlodziej-golebi.jpg