Get Adobe Flash player
Go?cie
Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 

Go??bie Pocztowe - Strona Hodowcw Go??bi

Witaj na nowym portalu, ktry powsta? dla ludzi takich jak Ty. ??czy nas wsplna pasja, czym s? go??bie pocztowe. Naszym zadaniem jest skupienie wszystkich hodowcw go??bi pocztowych. Znajdziesz tutaj liczne artyku?y, ktre mo?esz ocenia? i wypowiada? si? na ich temat w komentarzach. Przeczytasz o tym jak za?o?y? w?asn? hodowle. Dorad?my Ci, jaki wybra? go??bnik. Podziel si? z innymi swoim do?wiadczeniem umieszczaj?c w?asne artyku?y. Dodawaj og?oszenia i oferty dotycz?ce go??bi oraz ich mieszka?. U do?u strony znajdziesz najcz??ciej czytane oraz oceniane artyku?y, zach?camy do ich przeczytania. Zapraszamy rwnie? do odwiedzenia zak?adki forum. Znajdziesz tam ciekawe rozmowy w ktrych warto wzi?? udzia?.?ycz?mi?ego korzystania ze strony go??bie pocztowe, oraz sukcesw we w?asnej hodowli.


Pasza dla go??bi

Ocena użytkowników: / 10
SłabyŚwietny 

Wiele osb dokarmia go??bie, cz?sto szkodz?c ich zdrowiu zupe?nie nie?wiadomie, podobnie jak karmienie psw ko??mi, tak samo negatywny wp?yw na ok?ad trawienny i zdrowie go??bipasza dla go??bia ma stary suchy chleb, a zw?aszcza skwaszone rozmoczone pieczywo tak cz?sto rzucane go??biom. Go??b podobnie jak ka?dy inny ptak, ssak, czy cz?owiek wymaga odpowiedniego po?ywienia i piel?gnacji, tyczy si? to zarwno go??bi rasowych, hodowlanych, jak i go??bia pospolitego, spotykanego niemal na ka?dym skwerze wielkiego miasta. Karmienie go??bi wymaga odpowiedzialno?ci, chc?c pomc mo?emy zaszkodzi?, dlatego zanim rzucimy go??biom bu?k?, zastanwmy si? czym go??b powinien si? ?ywic. Pokarm dla go??bi powinien zawiera? sk?adniki od?ywcze w odpowiednich proporcjach, witaminy i sole mineralne wzbogacaj?ce diet? go??bi. Idealnym rozwi?zaniem jest pasza dla go??bi, ktra dostosowana do warunkw ?ycia go??bia pozwala na urozmaicenie pokarmu oraz zachowanie zdrowej kondycji. Nale?y pami?ta? o zr?nicowaniu paszy latem i zim?, kiedy dost?p do nasion traw i chwastw, ktrymi w okresie letnim g?wnie ?ywi? si? ptaki jest ograniczony, samo ziarno rwnie? nie wystarcza.

gruba pasza dla go??bi

Aby zachowa? rwnowag? stosuje si? pasze wzbogacone o sk?adniki bia?kowe, jak rozdrobnione gotowane mi?so, m?czka z suszonej krwi zwierz?cej, czy zielonka dodawana do wody. Pasza dla go??bi jest komfortowym rozwi?zaniem zw?aszcza dla hodowcw go??bi, bez trudu mo?na zadba? o zbilansowana diet? swojej hodowli karmi?c przygotowan? pasz? sezonow? uwzgl?dniaj?c ras?, wiek i gabaryty go??bi hodowlanych. Jest to bardzo wa?ne dla odmierzenia w?a?ciwych proporcji poszczeglnych gatunkw paszy, ziarna i dodatkw witaminowych. Nieprawid?owe ?ywienie go??bi mo?e doprowadzi? do wielu schorze? jak spasienie, czy obni?enie stopnia p?odno?ci. Podaj?c ziarno trzeba bezwzgl?dnie pami?ta? by podawa? w postaci mieszanki z nasionami, a w okresie zimowym wzbogaci? mieszank? rwnie? sproszkowanym w?glem drzewnym oraz o sproszkowane muszle ma?? morskich, cz?sto tak?e zaleca si? podawanie kredy pastewnej. Bardzo wa?n? rol? pe?ni w ?ywieniu woda, musi by? zawsze ?wie?a i czysta, a zim? podgrzana, z dodatkiem siarczanu ?elaza i nadmanganianu potasu.

 

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
OdświeżAnkieta
Co nale?y zrobi? na stronie?
 
Losowa Grafika
golab_w_czasie_wojny.jpg