Go??bie strukturalne

Ocena użytkowników: / 5
SłabyŚwietny 

pawik indyjskiNazwa pawiki pochodzi od du?ego ogona przypominaj?cego wachlarz. Dla wymienionych wy?ej ras w XX wieku opracowano jednolity, mi?dzynarodowy wzorzec. Obecnie uformowa? si? typ go??bi zwanych pawikami - Pfautaube, Fantail, Pigeon gueue de paon. S? to ptaki du?ych rozmiarw, lataj?ce oci??ale, posiadaj?ce ogon sk?adaj?cy si? z wielu sterwek. Odmiany jednobarwne to: bia?a, czarna, ??ta, czerwona oraz z urozmaiconym rysunkiem: niebieska z pasami, srebrzysta z ciemnymi pasami, niebieska karpiata, tarczowa z bia?ym ogonem, bia?a z barwnym ogonem. Do tej grupy nale??: murzyn szmalkadzki, a tak?e perukarz z g?ow? murzyna. Perukarze rwnie? pochodz? z Indii. W Europie jednak s? znane jako go??bie cypryjskie. Nazwa pochodzi od rodzaju upierzenia jakie posiada go??b na szyi i wok? g?owy. Pira te, uk?adaj? si? w formie kaptura czy te? peruki. Strukturalne - grupa sidma, do ktrej nale?? strukturalne, obejmuje go??bie frezowane, k?dzierzawe, loczki, loczkowate, perukarze, pawiki oraz mewk? chi?sk?. Loczki posiadaj? w swej specyfice swoist? budow? pir. Sk?ada si? na to niejednolity rozwj stosiny pir pokrywowych skrzyde?, ktra ma zdolno?? skr?cania si? w spiral? o dwu b?d? trzech skr?tach powoduj?c w ten sposb, ?e tego rodzaju pira wygl?daj? niczym k?dziorki. Go??bie frezowane natomiast pochodz? ze wschodu, najprawdopodobniej z Indii. W Europie pojawi?y si? dopiero w 1600r. w takich krajach jak Holandia, Francja, Austria i W?gry. Przedstawicielem tej grupy jest jedna rasa: Frezowany francuski, posiadaj?cy odmiany wyhodowane w r?nych krajach.